Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BOSCH GREEN TECHNOLOGY Located at Hela landet, Phone: 0771-11 22 77. .
BOSCH GREEN TECHNOLOGY Reviewed by Jens Ljunggren Bosch grönvaror med symbolen Green Technology inside vägleder dig till hållbara val. Energi- och vattensnåla vitvaror behövs i tider med minskade resurser och viktiga klimatmål. En omställning i hemmen till gröna lågenergiprodukter gör skillnad.… Bosch green technology - Resurssnåla hushållsapparater och gröna vitvaror. Bosch grönvaror med symbolen Green Technology inside vägleder dig till hållbara val. Energi- och vattensnåla vitvaror behövs i tider med minskade resurser och viktiga klimatmål. En omställning i hemmen till gröna lågenergiprodukter gör skillnad. Våra Grönvaror är hushållsapparater och vitvaror som är extra resurssnåla gällande vatten och energi. Vi har haft miljövärden som ett konkret affärsmål sedan 1973. Våra fabriker för hushållsapparater blev 1995 först med att uppfylla villkoren i EU:s frivilliga miljökontroll – EMAS och våra ingenjörer jobbar ständigt med att minska energiåtgången i våra produkter. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren