Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
DALA VINDKRAFT Located at Malung, Phone: 0248-48 80 55. .
DALA VINDKRAFT Reviewed by Jens Ljunggren Dala Vindkraft Ekonomisk Förening äger och förvaltar vindkraftverk samt säljer VindEl till sina andelsägare. Produktionen fördelas på andelar som var och en motsvarar 1000 kWh. En andel motsvarar rätten att till självkostnad köpa 1000 kWh VindEl. Du… Dala vindkraft - Bli delägare i vindkraft från 660 kr per vindandel. Dala Vindkraft Ekonomisk Förening äger och förvaltar vindkraftverk samt säljer VindEl till sina andelsägare. Produktionen fördelas på andelar som var och en motsvarar 1000 kWh. En andel motsvarar rätten att till självkostnad köpa 1000 kWh VindEl. Du kan anmäla ditt intresse för att få prospekt och medlemsansökan. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook