Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV Located at Göteborg, Phone: 031-34 64 000. .
VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV Reviewed by Lars Andrén VästanVind skall verka för det hållbara samhället genom att framställa klimatvänlig el från vindkraftverk. Elen säljs till ett lågt självkostnadspris till VästanVinds medlemmar. Varje andel motsvarar 100 kWh. Föreningen startades 2010 på initiativ… Västanvind vindkraftskooperativ - VästanVind vindkraftskooperativ. VästanVind skall verka för det hållbara samhället genom att framställa klimatvänlig el från vindkraftverk. Elen säljs till ett lågt självkostnadspris till VästanVinds medlemmar. Varje andel motsvarar 100 kWh. Föreningen startades 2010 på initiativ av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnyelsebar el. Västanvind är en fristående ekonomisk förening som har ett nära samarbete med Göteborg Energi och Göteborg Energi DinEl. De båda bolagen har representanter i styrelsen och bidrar med sin långa och gedigna erfarenhet från energibranschen. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook