Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
TELECON Located at Motala, Malmö, Phone: 0141-44 10 00. .
TELECON Reviewed by Lars Andrén Telecon har under många år arbetat med projektering och byggnation av mobila telenät, mastbyggnationer, projektering och byggledning. Den kompetensen har vi vidareutvecklat och börjat använda inom vindkraftsindustrin. Det är främst inom mätning av… Telecon - Vindkraft och telekom. Telecon har under många år arbetat med projektering och byggnation av mobila telenät, mastbyggnationer, projektering och byggledning. Den kompetensen har vi vidareutvecklat och börjat använda inom vindkraftsindustrin. Det är främst inom mätning av vind som Telecon är verksamma. Vi kan numera erbjuda ett stort antal tjänster och produkter för vindkraftsprojektering och blivande vindkraftsägare. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook