Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSK VINDENERGI Located at Stockholm, Phone: 08-677 28 90. .
SVENSK VINDENERGI Reviewed by Lars Andrén Svensk Vindenergi ska utgöra det centrala navet för vindkraftfrågor. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart… Svensk vindenergi - Intresseorganisation för vindkraftsaktörer. Svensk Vindenergi ska utgöra det centrala navet för vindkraftfrågor. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår uppgift är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara en nationell branschorganisation som är branschens samlade röst i samhället. Vi utgör det centrala navet för vindkraftfrågor, för alla medlemmar och övriga intressenter och på så sätt stimulerar vi dialogen om vindkraft. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer av olika slag. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier