Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
RABBALSHEDE KRAFT Located at Rabbalshede, Phone: 0525-197 00. .
RABBALSHEDE KRAFT Reviewed by Lars Andrén Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Målsättningen är att till och med 2015 uppnå en produktionskapacitet på 1,5 TWh/år… Rabbalshede kraft - Vi gör el av friska vindar. Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Målsättningen är att till och med 2015 uppnå en produktionskapacitet på 1,5 TWh/år genom att då driva totalt cirka 250 vindkraftverk. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook

RABBALSHEDE KRAFT

Vi gör el av friska vindar

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Målsättningen är att till och med 2015 uppnå en produktionskapacitet på 1,5 TWh/år genom att då driva totalt cirka 250 vindkraftverk.


Kategorier: Vindkraft

Nyckelord: -