Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NÄTVERKET FÖR VINDBRUK Located at Flera orter, Phone: 016-544 20 63. .
NÄTVERKET FÖR VINDBRUK Reviewed by Lars Andrén Det nationella Nätverket för vindbruk arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Nätverket ska sprida kunskap och information om vindkraft samt att understödja regionala initiativ. Nätverket verkar med lokal förankring. Nätverket för vindbruk är… Nätverket för vindbruk - Informerar och stödjer regionala initiativ!. Det nationella Nätverket för vindbruk arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Nätverket ska sprida kunskap och information om vindkraft samt att understödja regionala initiativ. Nätverket verkar med lokal förankring. Nätverket för vindbruk är ett regeringsuppdrag och drivs av Energimyndigheten och fyra noder. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook