Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
PURAC Located at Lund, Kalmar, Phone: 046-19 19 00. .
PURAC Reviewed by Jens Ljunggren Purac är världsledande inom entreprenader för rening av avlopps-, process- och dricksvatten och innovativ behandling av biologiskt avfall. Vår verksamhet förenar kompetens och erfarenhet med egenutvecklade teknologier för ökad effektivitet samt… Purac - Vattenrening och biogasproduktion i 70 länder. Purac är världsledande inom entreprenader för rening av avlopps-, process- och dricksvatten och innovativ behandling av biologiskt avfall. Vår verksamhet förenar kompetens och erfarenhet med egenutvecklade teknologier för ökad effektivitet samt bättre driftsekonomi. Purac har decennier av erfarenhet och erbjuder färdiga anläggningar med garanti. Vi konstruerar anläggningar med de modernaste verktygen, metoderna och teknologierna. Purac levererar, bygger och driftsätter anläggningar för kunder i hela världen. Få företag kan konkurrera med oss i antal framgångsrikt genomförda entreprenader. Och varje anläggning är unik. Vi är stolta över vår förmåga att anpassa oss efter olika lokala förutsättningar. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier