Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
ALNARP CLEANWATER Located at Alnarp, Phone: 040-46 26 90. .
ALNARP CLEANWATER Reviewed by Jens Ljunggren Alnarp Cleanwater utvecklar kretsloppsbaserade produkter för rening av enskilda avlopp. Vi arbetar i huvudsak med att utveckla och sälja vårt bioreningsverk ACT som vi är väldigt stolta över. Vårt bioreningsverk ACT kan liknas vid en våtmark i… Alnarp cleanwater - Kretsloppsbaserade bioreningsverk för enskilda avlopp. Alnarp Cleanwater utvecklar kretsloppsbaserade produkter för rening av enskilda avlopp. Vi arbetar i huvudsak med att utveckla och sälja vårt bioreningsverk ACT som vi är väldigt stolta över. Vårt bioreningsverk ACT kan liknas vid en våtmark i koncentrerad form. På naturlig väg drar det nytta av mikroorganismer och vattenväxter som livnär sig på ämnen som inte bör följa med ut i vattendragen. På så sätt är tekniken lika välbeprövad som modern. Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som exempelvis hotell kan med fördel använda ACT, som enkelt kan byggas till senare för att klara av en högre kapacitet eller högre reningskrav. Eftersom ACT baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier. Det gör att du varje år kan räkna in besparingar i både timmar och kronor. Tack vare vår slamnedbrytare ProACT behövs inte längre regelbundna slamtömningar. Alnarp Cleanwater tilldelades Green Award 2015. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook