Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EKOENTREPRENÖR 180 HP - MITTUNIVERSITET Located at Östersund, Phone: 0771-975 000. .
EKOENTREPRENÖR 180 HP - MITTUNIVERSITET Reviewed by Jens Ljunggren Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Tekniken finns och ofta vet vi vad som ska göras men ekonomiska, juridiska hinder och ibland en oro för förändringar bromsar. Ekoentreprenören ser och kommer runt… Ekoentreprenör 180 hp - mittuniversitet - Miljövänlig upphandling och miljödriven innovation. Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Tekniken finns och ofta vet vi vad som ska göras men ekonomiska, juridiska hinder och ibland en oro för förändringar bromsar. Ekoentreprenören ser och kommer runt sådana problem. En bred miljövetenskaplig grund med spets på miljövänlig upphandling och miljödriven innovation ger dig de verktyg du behöver. Entreprenörskap är ett ord som kanske främst förknippats med företagande. Numera har begreppet vidgats till att även innefatta ett göra-perspektiv hos myndigheter och andra inom den offentliga sektorn. På programmet utbildar vi för båda dessa marknader. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier