Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BOLD PRINTING GROUP Located at Stockholm, Malmö, Phone: 08-632 80 00. .
BOLD PRINTING GROUP Reviewed by Jens Ljunggren Boldkoncernens tryckerier har infört ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Alla trycksaker som är producerade i våra tryckerier är återvinningsbara. All makulatur, emballage och plast fraktioneras och går till… Bold printing group - Miljövänligt tryckeri. Boldkoncernens tryckerier har infört ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Alla trycksaker som är producerade i våra tryckerier är återvinningsbara. All makulatur, emballage och plast fraktioneras och går till återvinning. Detta är något som du, vi och vår gemensamma miljö vinner på. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook