Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BILLES TRYCKERI Located at Mölndal, Stockholm, Karlstad, Phone: 031-86 55 00. .
BILLES TRYCKERI Reviewed by Jens Ljunggren Billes Tryckeri ägs och drivs av familjen Bille. Vi trycker allt från foldrar, broschyrer och böcker, till jätteaffischer för utomhusreklam och butiksskyltning. Inget format är för litet och troligen inte för stort. Billes Tryckeri är Svanen- och… Billes tryckeri - Ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier. Billes Tryckeri ägs och drivs av familjen Bille. Vi trycker allt från foldrar, broschyrer och böcker, till jätteaffischer för utomhusreklam och butiksskyltning. Inget format är för litet och troligen inte för stort. Billes Tryckeri är Svanen- och ISO-certifierade och självförsörjande på värme. All spillvärme tas tillvara och räcker till att värma upp våra lokaler. Vi återvinner även nästan varenda droppe lösningsmedel från tvättanläggningarna i tryckpressarna. Vi använder grön fjärrvärme (Bra Miljöval) och grön el. Sedan 2011 är vi även klimatneutrala. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook