Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NYTTODJUR.SE Located at Laholm, Phone: 0430-711 65. .
NYTTODJUR.SE Reviewed by Jens Ljunggren Välkommen Nyttodjur.se, vår hemsida om biologisk bekämpning av skadedjur och giftfri växtskydd till hobbyodlare. Vi har under flera decennier varit rådgivare och leverantörer av biologiska växtskyddsprodukter till den svenska yrkesodlingen.… Nyttodjur.se - Nyttodjur som förebygger eller bekämpa skadedjursangrepp. Välkommen Nyttodjur.se, vår hemsida om biologisk bekämpning av skadedjur och giftfri växtskydd till hobbyodlare. Vi har under flera decennier varit rådgivare och leverantörer av biologiska växtskyddsprodukter till den svenska yrkesodlingen. Nyttodjur finns överallt i naturen, där de hjälper till att hålla skadedjursangrepp, till exempel bladlus och spinnkvalster, på låg nivå. Nu är det också möjligt för svenska hobbyodlare att köpa precis de nyttodjur, som kan förebygga eller bekämpa skadedjursangrepp på plantorna i växthuset, uterummet eller i trädgården. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook