Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NEUDORFF Located at Arlöv, Phone: 040-668 08 50. .
NEUDORFF Reviewed by Jens Ljunggren Neudorff erbjuder effektiva och miljöanpassade produkter för hemmet och trädgården. Vi använder i största utsträckning förnyelsebara råvaror, av hög kvalitet, som kommer från naturen. Våra produkter bidrar till att era växter är friska, ert hus är… Neudorff - Miljöanpassade trädgårdsprodukter. Neudorff erbjuder effektiva och miljöanpassade produkter för hemmet och trädgården. Vi använder i största utsträckning förnyelsebara råvaror, av hög kvalitet, som kommer från naturen. Våra produkter bidrar till att era växter är friska, ert hus är fritt från skadeinsekter och att omvärlden påverkas så lite som möjligt. Vårt produktsortiment sträcker sig från organiskt gödsel baserat på förnyelsebara råvaror till miljöanpassade växtskyddsprodukter till insektsmedel som är baserade på naturligt förekommande ämnen. I tillverkningen av våra produkter använder vi endast förnyelsebar energi. Elkraften som används kommer till största del från vårt eget vattenkraftverk. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren