Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
GREEN LANDSCAPING Located at Flera orter, Phone: 010-499 70 00. .
GREEN LANDSCAPING Reviewed by Jens Ljunggren Green Landscaping är en av Sveriges ledande aktörer inom skötsel och anläggning av utemiljö. Vi erbjuder entreprenad för offentlig sektor, näringsliv och bostadsrättsföreningar. Med grön fingertoppskänsla, kunskap och kostnadseffektvitet förvaltar… Green landscaping - Förädling och skötsel av utemiljö. Green Landscaping är en av Sveriges ledande aktörer inom skötsel och anläggning av utemiljö. Vi erbjuder entreprenad för offentlig sektor, näringsliv och bostadsrättsföreningar. Med grön fingertoppskänsla, kunskap och kostnadseffektvitet förvaltar vi din gröna investering året runt. Green Landscapings beaktar miljöfrågorna i verksamheten genom minsta möjliga miljöpåverkan och tar största möjliga hänsyn till naturens egna processer, inkl. det naturliga samspelet mellan växt- och djurliv. Vårt långsiktiga mål är att bli ett klimatneutralt företag och arbetar efter en handlingsplan för att uppnå detta. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook