Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
AGRITON SVERIGE Located at Kungsängen , Phone: 070-492 87 04. .
AGRITON SVERIGE Reviewed by Jens Ljunggren Agriton Sverige har som mål att sprida mikrobiell teknik som leder till ett hållbart och klimatsmarta samhälle. Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober som skapar effektiva odlingssystem i skog, lantbruk, golfbanor och… Agriton sverige - Klimatsmarta lösningar för odling, jordbruk & hälsa. Agriton Sverige har som mål att sprida mikrobiell teknik som leder till ett hållbart och klimatsmarta samhälle. Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober som skapar effektiva odlingssystem i skog, lantbruk, golfbanor och växthusodling. De kan även användas till hästar, rengöring i hemmet och trädgårdsodling. För övergödda vattensystem och vattenbruk finns speciella metoder som revitaliserar och sänker överbelastningen av organiskt material. För avfallsindustrin finns lösningar som förädlar organiskt avfall till ett klimatsmart kretsloppsgödsel. EM tekniken bygger på en grupp av naturliga jordmikrober som samverkar och tillsammans effektivt bryter ned och mineraliserar organiskt material. Gruppen består av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. På fackspråk kallas tekniken: mikrobiell konsortiumteknik, dvs en grupp av olika organismer som genom samverkan blir stabilare och effektivare. I jorden stimulerar EM andra godartade mikrober som frigör näring och samverkar med växten. EM Tekniken fick under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village, oktober 2016, bekräftelse av ett av världens ledande universitet MIT/Cambridge med fler. Bland annat publicerades vetenskapliga rapporter om den s.k bokashitekniken (organiskt avfall/ gödsel fermenteras). Alla preparat kontrolleras noggrant av två separata labb innan de når marknaden och består av gedigna isolat av mikrober. Agriton Sverige är den svenska EM agenturen och säljer i första hand sina produkter till återförsäljare, företagskunder, lantbruk och kommuner. Privata kunder kan vända sig till våra återförsäljare. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

AGRITON SVERIGE

Klimatsmarta lösningar för odling, jordbruk & hälsa

Agriton Sverige har som mål att sprida mikrobiell teknik som leder till ett hållbart och klimatsmarta samhälle. Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober som skapar effektiva odlingssystem i skog, lantbruk, golfbanor och växthusodling. De kan även användas till hästar, rengöring i hemmet och trädgårdsodling.

För övergödda vattensystem och vattenbruk finns speciella metoder som revitaliserar och sänker överbelastningen av organiskt material.

För avfallsindustrin finns lösningar som förädlar organiskt avfall till ett klimatsmart kretsloppsgödsel.

EM tekniken bygger på en grupp av naturliga jordmikrober som samverkar och tillsammans effektivt bryter ned och mineraliserar organiskt material. Gruppen består av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. På fackspråk kallas tekniken: mikrobiell konsortiumteknik, dvs en grupp av olika organismer som genom samverkan blir stabilare och effektivare. I jorden stimulerar EM andra godartade mikrober som frigör näring och samverkar med växten.

EM Tekniken fick under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village, oktober 2016, bekräftelse av ett av världens ledande universitet MIT/Cambridge med fler. Bland annat publicerades vetenskapliga rapporter om den s.k bokashitekniken (organiskt avfall/ gödsel fermenteras). Alla preparat kontrolleras noggrant av två separata labb innan de når marknaden och består av gedigna isolat av mikrober.

Agriton Sverige är den svenska EM agenturen och säljer i första hand sina produkter till återförsäljare, företagskunder, lantbruk och kommuner. Privata kunder kan vända sig till våra återförsäljare.


Kategorier: Trädgård

Nyckelord: -

 facebook.com/AGRITON SVERIGE