Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
TITANIA Reviewed by Jens Ljunggren Titania är ett Stockholmsbaserat bygg- och installationsföretag som har ett stort engagemang och intresse för energisnålt byggande. Vi skall bidra till att förebygga föroreningar genom att använda miljömärkta produkter och material samt minimera… Titania - Vi bygger ett grönt Stockholm. Titania är ett Stockholmsbaserat bygg- och installationsföretag som har ett stort engagemang och intresse för energisnålt byggande. Vi skall bidra till att förebygga föroreningar genom att använda miljömärkta produkter och material samt minimera användandet av fordon, produkter och material som orsakar föroreningar under tillverkningsprocessen, under användandet eller i återvinningsprocessen av produkter och förpackningar. Just nu bygger vi 99 energieffektiva bostäder i nya bostadsområdet Arninge-Ullna i Täby kommun. Bygget ska vara långsiktigt hållbart och byggandet ska ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook