Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
RA COPY Located at Knivsta, Phone: 018-34 92 20. .
RA COPY Reviewed by Jens Ljunggren Vi bygger konferensrum och möteslokaler med den modernaste tekniken och enligt den funktion som önskas. Vi säljer funktioner och inte kartonger med utrustning! Därför lägger vi stor vikt vid projekteringen av lokalerna. Vid samtal med kunden kommer… Ra copy - Vi gör det enkelt att använda videokonferenser. Vi bygger konferensrum och möteslokaler med den modernaste tekniken och enligt den funktion som önskas. Vi säljer funktioner och inte kartonger med utrustning! Därför lägger vi stor vikt vid projekteringen av lokalerna. Vid samtal med kunden kommer vi gemensamt fram till den funktion som eftersträvas och med hjälp av att vi gör egna lättlästa manualer eller installerar styrsystem, ser vi till att det blir enkelt att använda utrustningen för alla! Vi ger även den support de behöver för att känna sig trygga med utrustningen! Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook