Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SYSAV Located at Malmö, Phone: 040-635 18 00. .
SYSAV Reviewed by Jens Ljunggren Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Vi behandlar avfall från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer. Minst 90% av… Sysav - Avfall och återvinning i södra Skåne. Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Vi behandlar avfall från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer. Minst 90% av avfallet ska återvinnas som material eller energi. Det minskar förbrukningen av råvaror och fossila bränslen och minskar utsläppen av växthusgaser. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook