Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSK VINDKRAFT Located at Alingsås, Phone: 0322-933 40. .
SVENSK VINDKRAFT Reviewed by Jens Ljunggren SVIF är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1986. Medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftsägare och vindkraftsprojektörer. Föreningen är verksam i hela landet och ska främja vindkraftens utveckling genom att förmedla… Svensk vindkraft - Svensk Vindkraftförenings medlemstidning. SVIF är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1986. Medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftsägare och vindkraftsprojektörer. Föreningen är verksam i hela landet och ska främja vindkraftens utveckling genom att förmedla kunskap, främja teknisk utveckling, skapa rimliga ekonomiska villkor samt samverka med myndigheter och organisationer. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook