Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSK VATTENKRAFT FÖRENING Located at Köping, Phone: 0221-824 22. .
SVENSK VATTENKRAFT FÖRENING Reviewed by Jens Ljunggren Föreningens huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion. Föreningens… Svensk vattenkraft förening - Främjar utvecklingen av småskalig vattenkraft. Föreningens huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion. Föreningens medlemmar är enskilda kraftverksägare, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier med mindre vattenkraftverk, företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft, leverantörer, tillverkare samt personer i övrigt som stöder arbetet för den småskaliga vattenkraften och dess bidrag till Sveriges utvinning av miljövänlig och förnybar energi. Intresse för miljö, teknik och den småskaliga vattenkraftens kulturhistoria är också områden som förenar medlemmarna. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier