Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSK DIREKTREKLAM Located at Hela landet, Phone: 018-17 21 00. .
SVENSK DIREKTREKLAM Reviewed by Jens Ljunggren Nu inför Svensk Direktreklam Klimatkompenserad Direktreklam i samarbete med Tricorona och gör det därmed möjligt för våra kunder att klimatkompensera för den direktreklam de gör tillsammans med oss. Vi räknar fram hur stor miljöpåverkan just erat… Svensk direktreklam - Nu kan du klimatkompensera din direktreklam. Nu inför Svensk Direktreklam Klimatkompenserad Direktreklam i samarbete med Tricorona och gör det därmed möjligt för våra kunder att klimatkompensera för den direktreklam de gör tillsammans med oss. Vi räknar fram hur stor miljöpåverkan just erat direktreklamutskick har och vad det kostar att klimatkompensera för just detta. Genom att betala lite mer för direktreklamen bidrar du ekonomiskt till olika hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen. Pengarna går till att bygga vindkraftverk och andra miljöprojekt i tredje världen. Varje hjälpinsats granskas mycket noggrant och det sker regelbundna mätningar av den faktiska klimatnyttan. Regelverket för projekten definieras i Kyotoprotokollet och övervakas av FN. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier