Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
EXELLENT SKANDINAVIEN Located at Bromma, Phone: 08-522 107 00. .
EXELLENT SKANDINAVIEN Reviewed by Jens Ljunggren Exellent Skandinavien är ett städbolag som ska vara en komplett samarbetspartner inom städ och miljövård. Vi levererar Svanenmärkta städtjänster. Vårt mål är att genom ett professionellt utfört arbete vara en långsiktig samarbetspartner. Vi skall… Exellent skandinavien - En komplett samarbetspartner inom städning och miljövård. Exellent Skandinavien är ett städbolag som ska vara en komplett samarbetspartner inom städ och miljövård. Vi levererar Svanenmärkta städtjänster. Vårt mål är att genom ett professionellt utfört arbete vara en långsiktig samarbetspartner. Vi skall verka för och anpassa våra tjänster, kemikalier och utrustning till de krav som miljön och våra kunder kräver. Vi skall utföra vårt arbete så att de negativt miljöpåverkande produkterna används endast i de fall de inte kan ersättas ur hälso, kvalitets/funktions och kostnadssynpunkt. Ledningen är förpliktigad att miljöpolicyn är känd i organisationen samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier