Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND Located at Skänninge, Phone: 0142-48 20 00. .
SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND Reviewed by Jens Ljunggren Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 320 biodlarföreningar över hela landet med drygt 10.000. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet äger också tillsammans med… Sveriges biodlares riksförbund - Intresseorganisation för biodlare. Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns c:a 320 biodlarföreningar över hela landet med drygt 10.000. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet äger också tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare SBR:s Honungsförädling AB. Bolaget gör en viktig nytta för biodlarna genom att köpa in den honung som medlemmarna inte själva kan eller vill sälja lokalt. I biodlarföreningar runt om i landet finns c:a 100 s.k. depåer som tar in honung från medlemmarna för vidaretransport till bolaget. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook