Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NOSSEBRO ENERGI Located at Nossebro, Phone: 0512-79 81 00. .
NOSSEBRO ENERGI Reviewed by Jens Ljunggren Nossebro Energi arbetar för lokala långsiktiga energi-lösningar med fokus på miljö och ekonomi. Exempelvis 100% förnybar el, pellets, fjärrvärme och solceller. Vi deltar aktivt i utvecklingsprojekt inom energiområdet och satsar på en fördjupad,… Nossebro energi - Lokal, långsiktig och 100% förnybar. Nossebro Energi arbetar för lokala långsiktiga energi-lösningar med fokus på miljö och ekonomi. Exempelvis 100% förnybar el, pellets, fjärrvärme och solceller. Vi deltar aktivt i utvecklingsprojekt inom energiområdet och satsar på en fördjupad, individuell kontakt med våra kunder. Vi säljer endast förnyelsebar (bla. lokalt producerad vattenel) och miljöcertifierad el granskad och godkänd av SP. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook