Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
HEAT-ON Located at Glanshammar, Phone: 019-46 54 09. .
HEAT-ON Reviewed by Jens Ljunggren Heat-On AB är ett företag inriktat på försäljning och installation av solenergianläggningar. Vi arbetar främst med solvärme, det vill säga anläggningar med solfångare där energin från solen används till att producera varmvatten och värme. Dessa… Heat-on - Solvärme och solenergianläggningar. Heat-On AB är ett företag inriktat på försäljning och installation av solenergianläggningar. Vi arbetar främst med solvärme, det vill säga anläggningar med solfångare där energin från solen används till att producera varmvatten och värme. Dessa system fungerar som ett komplement till bostadens normala uppvärmningssystem. Solvärme är inte samma sak som solceller, som istället utnyttjar solenergin för att alstra elektricitet. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook