Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SLÄNG INTE MATEN Located at Stockholm, Phone: 08-714 39 60. .
SLÄNG INTE MATEN Reviewed by Jens Ljunggren Släng inte maten är en kampanj som Konsumentföreningen Stockholm har för att informera om och minska matavfallet. Maten vi slänger tär på miljön och hushållsekonomin. Konsumentföreningen Stockholm har sedan 2008 arbetat för att minska matavfallet i… Släng inte maten - Maten vi slänger tär på miljön och hushållsekonomin. Släng inte maten är en kampanj som Konsumentföreningen Stockholm har för att informera om och minska matavfallet. Maten vi slänger tär på miljön och hushållsekonomin. Konsumentföreningen Stockholm har sedan 2008 arbetat för att minska matavfallet i hela livsmedelskedjan. Föreningen har bland annat arrangerat seminarier för konsumenter och livsmedelsbranschen, tagit fram en konsumentguide med tips på hur man minskar sitt matavfall, gjort attitydundersökningar och mätningar av matavfall och tagit fram ett skolmaterial och en filmkampanj. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook