Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SILVA SKOG Located at Hedekas, Phone: 031-42 50 50. .
SILVA SKOG Reviewed by Jens Ljunggren Välkommen till Silvaskog och Lübeckmodellen. Vi har skogens naturliga struktur och sammansättning som strävan och mål. En struktur och variation fylld av naturens alla aspekter. Där naturen med dess rika djur och växtliv är grunden för vår… Silva skog - Naturnära kontinuitetsskogsbruk enligt Lübeckmodellen. Välkommen till Silvaskog och Lübeckmodellen. Vi har skogens naturliga struktur och sammansättning som strävan och mål. En struktur och variation fylld av naturens alla aspekter. Där naturen med dess rika djur och växtliv är grunden för vår produktion – inte ett motstridigt intresse. Lübeckmodellen är en modell som har skogens naturliga struktur och sammansättning som grund. Tydliga och långsiktiga mål och god ekonomi utgör en av modellens styrkor. Den andra är miljön. För själva naturen, skogen, jorden, vattnet, ja hela ekosystemet – är grunden för all hållbar produktion. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook