Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SILF COMPETENCE Located at Flera orter, Phone: 08-752 16 80. .
SILF COMPETENCE Reviewed by Jens Ljunggren Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund, är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas. Silf Competence är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi har ett mindre… Silf competence - Kunskap för hållbar lönsamhet. Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund, är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas. Silf Competence är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi har ett mindre urval av miljörelaterade kurser och utbildningar, exempelvis: 1) Hållbara upphandlingar – Miljö och sociala krav. Där du lär är du dig inkludera hållbarhet, miljö- och sociala krav i dina inköp och upphandlingar. Du får god insikt i bakgrunden till den lagstiftning som finns gällande miljö och social påverkan samt aktuella lagar och praxis. 2) Sustainable Value Chain. Där du lär dig hur du omvandlar miljökostnader till lönsamma investeringar. Du får de verktyg som behövs för att förstå och utveckla ansvarsfulla och ekonomiskt hållbara lösningar i värdekedjan, med fokus på inköps- och logistikaktiviteter. Läs mer på www.silf.se Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook