Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
LOGIWASTE Located at Upplands Väsby, Phone: 08-736 00 96. .
LOGIWASTE Reviewed by Jens Ljunggren Logiwastes affärsidé är att erbjuda tjänster och produkter för en miljö- och kostnadseffektiv automatiserad rörtransport av sopor, avfall och tvätt med hjälp av stationära sopsuganläggningar. Samt att tillhandahålla näraliggande tjänster som drift,… Logiwaste - Sopsug - ett smartare sätt att transportera avfall. Logiwastes affärsidé är att erbjuda tjänster och produkter för en miljö- och kostnadseffektiv automatiserad rörtransport av sopor, avfall och tvätt med hjälp av stationära sopsuganläggningar. Samt att tillhandahålla näraliggande tjänster som drift, service och underhåll. Sett ur miljö-, närmiljö- och arbetsmiljösynpunkt finns det en hel del fördelar med sopsug. Automatiserad avfallsinsamling med sopsug avlastar tätorters trafik- och avfallsproblem och avsaknaden av tunga transporter gör att bland annat koldioxidutsläppen i närområdet kraftigt minskar. Även problematiken med överfulla papperskorgar, skadedjur och dålig lukt från sopor försvinner. Vanliga användningsområden inkluderar även sjukhus och vårdmiljöer där effektiv hantering av avfall och smutstvätt med avfallssug och tvättsug skapar en hygienisk, effektiv och användarvänlig miljö för både personal, patienter och för de som vistas på avdelningarna. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook