Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
REN & FINO Located at Enskede, Phone: 08-771 44 56. .
REN & FINO Reviewed by Jens Ljunggren Ren & Fino erbjuder skräddarsydda miljövänliga städtjänster för privatpersoner och företag i Stockholm. För oss är städ en livsstil! Ge oss ditt förtroende och du får en städpartner för livet. Vi har ett omfattande miljöengagemang som exempelvis… Ren & fino - Miljövänliga städtjänster för hem och företag. Ren & Fino erbjuder skräddarsydda miljövänliga städtjänster för privatpersoner och företag i Stockholm. För oss är städ en livsstil! Ge oss ditt förtroende och du får en städpartner för livet. Vi har ett omfattande miljöengagemang som exempelvis betyder att vi endast använder miljömärkta produkter som exempelvis, Bra miljöval, Svanen och Europablomman. Vår miljöpolicy innebär att: - All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser. - Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt. - Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning. - Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook