Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
REJMES BILTVÄTT Located at Linköping, Mjölby, Norrköping, Phone: 013-20 35 00 0142-49 21 00 011-21 90 0. .
REJMES BILTVÄTT Reviewed by Jens Ljunggren Rejmes erbjuder miljövänlig en biltvätt som är Svanen-märkt. Svanens krav innebär att giftiga tungmetaller skiljs bort från avloppsvattnet istället för att de rinner ut i mark och sjö och leder till stora miljö- och hälsoproblem. Avloppsvattnet går… Rejmes biltvätt - Modern och svanenmärkt biltvätt. Rejmes erbjuder miljövänlig en biltvätt som är Svanen-märkt. Svanens krav innebär att giftiga tungmetaller skiljs bort från avloppsvattnet istället för att de rinner ut i mark och sjö och leder till stora miljö- och hälsoproblem. Avloppsvattnet går genom tre brunnar, grovslam, finslam och vidare till en bakterieodling för rening av vattnet innan det släpps ut i det kommunala spillvattennätet. Det gör att tvätten återvinner ca 80% av tvättvattnet. Välkommen till Rejmes i Linköping, Mjölby och Norrköping och tvätta bilen miljövänligt! Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook