Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
FOLKSAM Located at Hela landet, Phone: 0771-950 950. .
FOLKSAM Reviewed by Jens Ljunggren Vi satsar gärna i företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete. Och vi påverkar dem att bli bättre. Vi anser att företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete ofta är goda investeringsobjekt, eftersom de kan bygga upp ett starkt varumärke… Folksam - Vi satsar på miljön. Vi satsar gärna i företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete. Och vi påverkar dem att bli bättre. Vi anser att företag som ligger långt framme i sitt miljöarbete ofta är goda investeringsobjekt, eftersom de kan bygga upp ett starkt varumärke och är mindre utsatta för framtida förändringar av till exempel miljö-lagstiftningen. Ett strukturerat miljöarbete ger också ofta effektivitetsvinster, eftersom energi- och materialåtgång minskar. Folksam är ett klimatneutralt företag. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook