Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SCA BIONORR Located at Hela landet, Phone: 0611-244 26, pellets@sca.com. .
SCA BIONORR Reviewed by Jens Ljunggren Med över 25 års erfarenhet tillverkar vi Bionorrpellets för uppvärmning. Råvaran kommer till största delen från SCAs egna kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi erbjuder både 6 och 8 mm pellets. SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1… Sca bionorr - Klimatsmart pellets - av skog, vind och omtanke - med erkänd kvalitet. Med över 25 års erfarenhet tillverkar vi Bionorrpellets för uppvärmning. Råvaran kommer till största delen från SCAs egna kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi erbjuder både 6 och 8 mm pellets. SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Pelletsen tillverkas av FSC-certifierat spån. SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus. Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Bionorrpellets är dessutom klimatsmart, eftersom produktionen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Transporterna optimeras med syftet att minimera miljöpåverkan. Vi erbjuder både direktleveranser till kund och har ett rikstäckande återförsäljarnät. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

SCA BIONORR

Klimatsmart pellets - av skog, vind och omtanke - med erkänd kvalitet

Med över 25 års erfarenhet tillverkar vi Bionorrpellets för uppvärmning. Råvaran kommer till största delen från SCAs egna kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi erbjuder både 6 och 8 mm pellets.

SCAs pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Pelletsen tillverkas av FSC-certifierat spån. SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus.

Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Ett inhemskt, förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp och inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Bionorrpellets är dessutom klimatsmart, eftersom produktionen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Transporterna optimeras med syftet att minimera miljöpåverkan.

Vi erbjuder både direktleveranser till kund och har ett rikstäckande återförsäljarnät.


Kategorier: Pellets

Nyckelord: biobränsle, bränslepellets, förnybar energi, pellets, sca, sca bionorr, sca energy, värmepellets

 facebook.com/SCA BIONORR