Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
REC INDOVENT Located at Mölndal, Phone: 031-67 55 00. .
REC INDOVENT Reviewed by Jens Ljunggren Vi eftersträvar att sälja produkter som i sin funktion minskar negativ miljöpåverkan i samhället. Våra produkter skall inte innehålla några miljöfarliga ämnen. Där sådana förekommer arbetar vi med att minska dessa. REC-gruppens samtliga avdelningar… Rec indovent - Tryggt, säkert, enkelt. Vi eftersträvar att sälja produkter som i sin funktion minskar negativ miljöpåverkan i samhället. Våra produkter skall inte innehålla några miljöfarliga ämnen. Där sådana förekommer arbetar vi med att minska dessa. REC-gruppens samtliga avdelningar skall inom respektive verksamhetsområde verka för att minimera negativ miljöpåverkan samt förebygga föroreningar. Vi skall följa gällande lagstiftning och infria relevanta intressentkrav. Vi skall också arbeta med ständiga förbättringar. Miljöhänsyn är varje medarbetares ansvar. Vi skall agera på ett sådant sätt att vårt företag bidrar till en hållbar utveckling med tanke på kommande generationer. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren