Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KARNEHED DESIGN & CONSTRUCTION Located at Ljungsbro, Phone: 073-501 11 30. .
KARNEHED DESIGN & CONSTRUCTION Reviewed by Jens Ljunggren Vi utför energi- och fuktberäkningar för nyproduktion och renoveringar samt följer upp resultatet med mätningar i byggnaden. Genom att analysera hela klimatskalet kan din fastighet byggas om till ett fuktsäkert passivhus med solpaneler om du vill.… Karnehed design & construction - Specialister på plusenergi- lågenergi- och passivhus. Vi utför energi- och fuktberäkningar för nyproduktion och renoveringar samt följer upp resultatet med mätningar i byggnaden. Genom att analysera hela klimatskalet kan din fastighet byggas om till ett fuktsäkert passivhus med solpaneler om du vill. Vi har kompetensen och kontaktnätet för att göra genomgripande analyser av vilka åtgärder som är trygga och effektiva för just din fastighet. Vår strävan är att alltid ge råd om vilka material och vilken byggteknik som kan väljas för att byggnadens ekologiska avtryck ska bli så litet som möjligt och samtidigt uppfylla beställarens önskemål. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook