Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NORDLO Located at Flera orter, Phone: 08-517 844 70. .
NORDLO Reviewed by Jens Ljunggren Nordlos hållbarhetsarbete utgår från målsättningarna i Agenda 2030 och är ett systematiskt arbetssätt, där vi utifrån input från omvärlden, ägarintressenter, medarbetare, kunder och samarbetspartners utvärderar de viktigaste områdena att fokusera… Nordlo - Energieffektiva it-lösningar med 100% förnybar el. Nordlos hållbarhetsarbete utgår från målsättningarna i Agenda 2030 och är ett systematiskt arbetssätt, där vi utifrån input från omvärlden, ägarintressenter, medarbetare, kunder och samarbetspartners utvärderar de viktigaste områdena att fokusera på, för kontinuerlig förbättring. Men fina ord i all ära, det är vad vi – var och en av oss - gör i vår vardag och vårt gemensamma engagemang som skapar förändringen. Vi bygger vår kultur utifrån frihet under ansvar, där vi lever våra värderingar och vårt syfte: att utveckla samhället genom att stärka konkurrenskraft och hållbarhet hos nordiska organisationer. Genom vår förmåga att utveckla produkter och hitta innovativa lösningar strävar vi kontinuerligt efter att erbjuda och använda tjänster och produkter med så liten miljöbelastning som möjligt. Högsta energieffektivitet och 100% förnybar el utgör en del i det arbetet. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook