Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
NEPTUNE FORMULA - EKOMARINE PAINT Located at Mariefred, Phone: 0159-127 51. .
NEPTUNE FORMULA - EKOMARINE PAINT Reviewed by Jens Ljunggren Neptune Formula är en biologiskt verkande båtbottenfärg som tagits fram av Ekomarine Paint AB tillsammans med forskare och båtägare runt Sveriges kuster. Färgen, som är helt giftfri och ger ett effektivt… Neptune formula - ekomarine paint - Den enda giftfria båtbottenfärgen. Neptune Formula är en biologiskt verkande båtbottenfärg som tagits fram av Ekomarine Paint AB tillsammans med forskare och båtägare runt Sveriges kuster. Färgen, som är helt giftfri och ger ett effektivt skydd mot marin påväxt av musslor, snäckor, havstulpaner och liknande, tillverkas av förnyelsebara råvaror från jord- och skogsbruk. Den patenterade tekniken bakom Neptune Formula® båtbottenfärg bygger på att mikroorganismer bryter ner proteiner i färgen. Denna process reducerar syrenivån närmast skrovet och hindrar därmed påväxt. Gammal Neptune Formula som slipas eller skrapas av är komposterbar och ofarlig för miljön. Neptune Formula® båtbottenfärg lämpar sig för Östersjön, och produkten vidareutvecklas för att på sikt lämpa sig även för Västkusten. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren