Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
UNDERSTENSHÖJDEN Located at Björkhagen, Phone: . .
UNDERSTENSHÖJDEN Reviewed by Jens Ljunggren Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholm. Den byggdes i början av 1990-talet och är Stockholms första ekologiska småhusområde. Området är en bostadsrättsförening inom HSB och här finns 44 lägenheter. Området tillkom genom… Understenshöjden - Stockholms första ekologiska småhusområde. Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholm. Den byggdes i början av 1990-talet och är Stockholms första ekologiska småhusområde. Området är en bostadsrättsförening inom HSB och här finns 44 lägenheter. Området tillkom genom att ekologiskt intresserade människor bildade förening och sedan fick markanvisning av kommunen. Uppvärmningen sker genom en solfångare och via en värmecentral som eldas med pellets. Allt hushållsavfall källsorteras, biologiskt avfall komposteras i varmkompost och restavfall samt återvinningsbart material går till kommunal avhämtning. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook