Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SUNDAHUS Located at Linköping, Phone: 013-21 40 90. .
SUNDAHUS Reviewed by Jens Ljunggren Vi på SundaHus erbjuder miljöbedömning av byggvaror, verktyg för miljöklassning av byggnader och stöd till dig och ditt företag i ert miljöarbete. Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja systematiserad databaslagrad information och… Sundahus - Hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Vi på SundaHus erbjuder miljöbedömning av byggvaror, verktyg för miljöklassning av byggnader och stöd till dig och ditt företag i ert miljöarbete. Vår affärsidé är att, som oberoende företag, sälja systematiserad databaslagrad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Miljö och hälsa är det som vi på SundaHus brinner för. Vi tycker nämligen att det är viktigt att huset man bygger är hälsosamt att bo och vistas i. Och att de material man bygger in i huset inte är skadliga, varken att framställa, hantera eller leva med. SundaHus ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för våra kunder att minska sin miljöbelastning. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier