Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SABO Located at Stockholm, Phone: 08-406 55 00. .
SABO Reviewed by Jens Ljunggren SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Störst möjlighet att påverka miljön i ett större perspektiv har vi indirekt genom de insatser vi gör för att öka kunskapen och på… Sabo - Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Störst möjlighet att påverka miljön i ett större perspektiv har vi indirekt genom de insatser vi gör för att öka kunskapen och på olika sätt stimulera miljövänliga arbetssätt hos våra medlemsföretag. Vi påverkar också miljön direkt genom innehållet i de tjänster och produkter vi nyttjar och tillhandahåller. Vi ska sträva efter att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida kunskap om energieffektiv och miljöanpassad förvaltning och byggande hos våra medlemsföretag, i första hand välja miljömärkta produkter, minska elanvändningen och kontinuerlig utbildning och information kring miljöfrågor. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier