Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KROKSLÄTTS FABRIKER Located at Mölndal, Phone: 031-67 87 12. .
KROKSLÄTTS FABRIKER Reviewed by Jens Ljunggren I ett unikt projekt ska Husvärden tillsammans med några av byggbranschens mest namnkunniga aktörer förvandla gamla Krokslätts fabriker till en attraktiv och klimatsmart stadsdel som integrerar bostäder och arbetsplatser i en hållbar helhet. Vi… Krokslätts fabriker - Gårdagens fabriker blir framtidens hållbara stad. I ett unikt projekt ska Husvärden tillsammans med några av byggbranschens mest namnkunniga aktörer förvandla gamla Krokslätts fabriker till en attraktiv och klimatsmart stadsdel som integrerar bostäder och arbetsplatser i en hållbar helhet. Vi lägger ribban högt. Projektet är mycket ambitiöst med satsningar inom alla tänkbara hållbarhetsaspekter på framtidens boende och arbetsplatser i staden. Målet är att lämna så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt och att området blir CO2-neutralt. Vi vill att Nya Krokslätt ska bli en modell och förebild för liknande stadsförnyelse på andra håll. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook