Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
KARLSON HUS - EKOMER Located at Åseda, Phone: 0474-555 00. .
KARLSON HUS - EKOMER Reviewed by Jens Ljunggren Ekomer tänker hela vägen. Vi erbjuder som enda tillverkare ett fulländat lågenergikoncept som inte bara ser till energiförbrukningen utan också bygger på förnyelsebara, ekologiska material. I samtliga av EKOMERS husleveranser ingår ett kraftfullt… Karlson hus - ekomer - Sveriges enda fulländade lågenergikoncept. Ekomer tänker hela vägen. Vi erbjuder som enda tillverkare ett fulländat lågenergikoncept som inte bara ser till energiförbrukningen utan också bygger på förnyelsebara, ekologiska material. I samtliga av EKOMERS husleveranser ingår ett kraftfullt energi- och klimatpaket. Vi sparar inte bara naturens resurser utan också dina pengar. Konceptet omfattar hela huset, från den välisolerade bottenplattan till väggarna med effektiv cellulosaisolering och solfångarna på taket. Vi är först i Sverige med att erbjuda solfångare som standard. Du får ett klimatsmart lågenergihus som är minst lika effektivt som ett passivhus, men som är byggt av förnyelsebara naturmaterial. Dessutom finns hela KarlsonHus-själen kvar. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier