Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
JM Located at Hela landet, Phone: 08-782 87 00. .
JM Reviewed by Jens Ljunggren Bostaden och dess uppvärmning är en av de stora källorna till koldioxidutsläpp. När du väljer en bostad hos JM är du automatisk med att minska din klimatpåverkan! Vi satsar på att bygga miljövänliga och energisnåla bostäder. Dessutom använder vi… Jm - Svanenmärkta lågenergihus med klimatsmart uppvärmning. Bostaden och dess uppvärmning är en av de stora källorna till koldioxidutsläpp. När du väljer en bostad hos JM är du automatisk med att minska din klimatpåverkan! Vi satsar på att bygga miljövänliga och energisnåla bostäder. Dessutom använder vi klimatsmart fjärrvärme och bergvärme som uppvärmningskälla i de flesta av våra fastigheter. Med de nya energiåtgärderna beräknas energianvändning i våra bostäder sänkas från i snitt 120 kWh per kvm och år till 75 kWh per kvm och år (exkl. hushållsel). När åtgärderna genomförts i hela JMs produktion i Sverige kommer totalt 19000 megawattimmar att sparas per år (vilket motsvarar elproduktion från ca 4 stora vindkraftverk). Minskningen av koldioxid motsvarar ca 7000 personers flygresor mellan Stockholm och Malmö per år. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren