Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
BOSTADSBOLAGET Located at Göteborg, Phone: 031-731 50 00. .
BOSTADSBOLAGET Reviewed by Jens Ljunggren Bostadsbolaget är Göteborgs äldsta allmännyttiga företag. Vi har arbetat med hållbarhet sedan 1945. Vi har bostäder över hela Göteborg i allt från hundraåriga, byggnadsminnesmärkta byggnader till helt nybyggda områden. Allt gör vi med omsorg om vår… Bostadsbolaget - Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Bostadsbolaget är Göteborgs äldsta allmännyttiga företag. Vi har arbetat med hållbarhet sedan 1945. Vi har bostäder över hela Göteborg i allt från hundraåriga, byggnadsminnesmärkta byggnader till helt nybyggda områden. Allt gör vi med omsorg om vår gemensamma miljö. Att minska företagets klimatpåverkan är inget nytt för Bostadsbolaget. Vi har arbetat målmedvetet med de här frågorna i många år. Som första bostadsbolag blev vi EMAS-registrerade redan 2000. Samma år blev vi också ISO14001-certifierade. Rating: 3

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook