Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
TRELLEBORG ENERGIFÖRSÄLJNING Located at Trelleborg, Phone: 0410-73 38 20. .
TRELLEBORG ENERGIFÖRSÄLJNING Reviewed by Lars Andrén Trelleborgs Energiförsäljning är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag. Bolaget bedriver handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet. Den övergripande målsättningen är att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i hela… Trelleborg energiförsäljning - All vår el är vattenkraftproducerad. Trelleborgs Energiförsäljning är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag. Bolaget bedriver handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet. Den övergripande målsättningen är att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i hela kommunen, lägsta möjliga energikostnad inom ramen för en acceptabel miljöpåverkan. Företaget verkar för en effektivisering av elanvändningen i Trelleborg. Kunderna erbjuds stöd för att kunna påverka sin energianvändning. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Lars Andrén

Dela på Facebook