Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
MÖLNDAL ENERGI Located at Mölndal, Phone: 031-86 65 40. .
MÖLNDAL ENERGI Reviewed by Lars Andrén Mölndal Energi erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Mölndal Energi var först i landet med att… Mölndal energi - Bra Miljöval-märkt el och fjärrvärme. Mölndal Energi erbjuder 100% förnybar el, fjärrvärme och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi är ett kvalitetsmedvetet företag som lever efter mottot nära, enkelt och med passion för miljön. Mölndal Energi var först i landet med att erbjuda sina kunder Bra Miljöval-märkning både för fjärrvärme och el. I tätbebyggda områden är fjärrvärme generellt sett den ekonomiskt och miljömässigt bästa uppvärmningsformen. Miljöfördelarna är bla. att bränslet kan utnyttjas effektivare och att luftutsläpp begränsas genom höga krav på rökgasrening. Fjärrvärmen som baseras på biobränslen är klimatneutral och bidrar inte till växthuseffekten. Mölndal Energi har utnämnts till Årets Fjärrvärmeföretag 2015. Rating: 4

NYHETSBREV

 

Kategorier