Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SVENSKT SIGILL Located at Stockholm, Phone: 08-787 59 50. .
SVENSKT SIGILL Reviewed by Jens Ljunggren Svenskt Sigill har tillsammans med KRAV utvecklat en Klimatcertifiering för livsmedel och blommor som bygger på att producenten har genomfört en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Syftet är att ge konsumenterna ett val som de kan känna sig… Svenskt sigill - Klimatcertifiering av mat och blommor. Svenskt Sigill har tillsammans med KRAV utvecklat en Klimatcertifiering för livsmedel och blommor som bygger på att producenten har genomfört en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Syftet är att ge konsumenterna ett val som de kan känna sig trygga med ur klimatsynpunkt. Tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat. Klimatfrågan är vår tid största överlevnadsfråga. Med klimatcertifieringen drar vi på Svenskt Sigill vårt strå till stacken. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook