Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
SMAK Located at Hela landet, Phone: 08-556 708 30. .
SMAK Reviewed by Jens Ljunggren Smak erbjuder kvalitets- och certifieringstjänster av ekologisk produktion. Med vår oberoende granskning ger vi trovärdighet åt producenternas åtaganden gällande kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Vi arbetar både med… Smak - Certifiera din ekologiska produktion hos oss. Smak erbjuder kvalitets- och certifieringstjänster av ekologisk produktion. Med vår oberoende granskning ger vi trovärdighet åt producenternas åtaganden gällande kvalitet, miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Vi arbetar både med provningsverksamhet som omfattar kvalitetskontroll och kvalitetssystem för potatis och en certifieringsverksamhet som omfattar all lantbruks- och trädgårdsproduktion, samt livsmedelsberedning och import. Vi är godkända av Jordbruksverket och Livsmedelverket, samt ackrediterade av Swedac, som kontrollorgan för ekologisk produktion enligt EU´s regler. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier


Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook