Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp
CRADLE NET Located at Stockholm, Phone: 073-932 41 34. .
CRADLE NET Reviewed by Jens Ljunggren Cradle Net är ett tvärsektoriellt nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet Cradle to Cradle (C2C),… Cradle net - Nätverk för cirkulär ekonomi grundat på Cradle to Cradle. Cradle Net är ett tvärsektoriellt nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi grundat i konceptet Cradle to Cradle (C2C), i Sverige och över världen. Föreningens syfte är att bidra till skapandet och vidareutvecklandet av ett levande, rättvist, hälsosamt, säkert, mångfaldigt och hållbart samhälle. Enligt Cradle to Cradle kan alla material genom rätt design bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept – tidigare avfall blir till antingen näring åt jorden eller nya värdefulla råvaror åt industrin. Rating: 5

NYHETSBREV

 

Kategorier